Iepērkam

Meža Enerģija iepērk visa veida koksnes sortimentus. Iepērkam apaugumus aizaugušās platībās, zarus šķeldošanai un apaļkokus par labākajām cenām.

Kokmateriālus pie ceļa

Kokmateriālus pie ceļa

Iepērkam visa veida kokmateriālus krautuvēs pie ceļa visā Latvijā.

Zarus šķeldošanai

Zarus šķeldošanai

Iepērkam zarus šķeldošanai Vidzemē un Ziemeļkurzemē

Šķeldu un kokmateriālus ostā

Kokmateriālus ostā

Iepērkam papīrmalku, malku un šķeldu Salacgrīvas, Mērsraga ostās

Koksnes iepirkšanas punkti ostās

Salacgrīvas osta

Ostas iela 1C
GPS 57.757974, 24.352550

P. - Pk. 8:00 - 20:00
Piegādes iepriekš saskaņojot

Par cenām sazināties
+ 371 62 60 6000

Mērsraga osta

Lielā iela 62
GPS 57.333221, 23.127316

 

P. - Pk. 24/7

Piegādes iepriekš saskaņojot

 

Par cenām sazināties
+ 371 62 60 6000

Piegādāto kokmateriālu kravu pavaddokumentā – pavadzīmē jābūt norādītai kokmateriālu izcelsmes vietai, ciršanas apliecinājuma numuram, kā arī pavadzīmei jāpievieno:

ciršanas apliecinājuma kopija;

izcelsmes ķēde (līgumi u.tml.) līdz meža īpašniekam

cirsmas kontrollapa par katru ciršanas apliecinājumu.

Cirsmas kontrollapas ir nepieciešamas, lai varētu identificēt meža izstrādātāju, jo FSC prasības nosaka, ka tam ir jāveic darba drošības pārbaudes. Šīs pārbaudes reizi gadā veiksim mēs – kā kokmateriālu saņēmējs.

Ja esat jauns Meža Enerģija (License Code FSC-C152940) piegādātājs, jāparaksta Piegādātāja pašdeklarācija, kurā tiek apliecināta piekrišana sadarboties un sniegt informāciju par koku izcelsmi.

Atgādinām! Ja uz pavadzīmes ir FSC paziņojums, tad pavaddokumenti nav nepieciešami!

Lejupielādēt

Pirms piegāžu uzsākšanas kravas pavaddokumentus nepieciešams nosūtīt uz zemāk redzamo epastu