Ilgtspēja

Meža Enerģija - jaudīga enerģija nākotnei!

Mūsu augstākā prioritāte ir rūpes par Latvijas mežiem, ikdienā nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādā veidā sniedzot būtisku iespēju mežsaimniecības nozarei sasniegt vides mērķus – uzlabot mežu veselību un vairot tā spēju pielāgoties mainīgajiem klimata apstākļiem, lai stiprinātu katra meža vērtību un nākotnes potenciālu. Uzņēmuma darbības un produkcijas kvalitāti apstiprina starptautiski atzīti un prestiži mežsaimniecības nozares sertifikāti:

FSC® Forest Stewardship Council

FSC®

Forest Stewardship Council

Koksnes piegādes ķēdes FSC® (Forest Stewardship Council) sertifikāts apliecina, ka produkta ražošanā izmantota koksne ir iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un process ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības posmos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam.

FSC® Piegādes ķēdes sertifikāts (PDF)

Lejupielādēt failu

Vairāk par FSC šeit: fsc.org

SBP, The Sustainable Biomass Program

SBP

 Sustainable Biomass Program

Ilgtspējīgas biomasas programma SBP (Sustainable Biomass Program) ir unikāla sertifikācijas sistēma koksnes biomasai, ko izmanto rūpnieciska, liela apjoma enerģijas ražošanā. SBP nodrošina pārliecību, ka koksnes biomasa tiek ražota saskaņā ar normatīvajām prasībām atbilstošai koksnes biomasai.

SBP Ilgtspējīgas biomasas programmas sertifikāts (PDF)

Lejupielādēt failu

Vairāk par SBP šeit: sbp-cert.org

Korporatīvās ilgtspējas standarti mūsu ikdienā

CO2 izmešu samazināšana

Atjaunojot un modernizējot tehnisko autoparku, būtiski esam samazinājuši CO2 emisijas, kas rodas mežu apsaimniekošanas procesos, kā arī tiek ieviesta transportēšanas attālumu optimizācija, darbus plānojot vienuviet un samazinot liekos pārbraucienus.

Ilgstpējīga meža apsaimniekošana

Uz vides saglabāšanu un dabas vērtību vērsta mežu apsaimniekošana un sniegtie pakalpojumi, kas sekmē laumsaimniecības zemju apmežošanu un rūpīgi izvērtēt ciršanas apjomus attiecībā pret pieaugumu mežā.

Darba vides drošība un darbinieku aizsardzība

Mūsu augtākā prioritāte ir darbinieki un tos aizsargā īpaši izstrādāts ētikas kodekss par darba aizsardzību, godīgu konkurenci, pretkorupcijas un kukuļošanu, kas kalpo kā vadlīnijas ikdienas darbā, saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

Par mums

Meža Enerģija ir sertificēts, daudzprofilu mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmums, kas pamatā nodarbojas ar enerģētiskās šķeldas ražošanu un ilgtspējīgu mežu apsaimiekošanu visā Latvijā.

Svarīgākā no uzņēmuma vadlīnijām - stingri ievērot FSC FM mežu apsaimniekošanas un SPB ilgstpējīgas biomasas izmantošanas pamatprincipus, nodrošinot koksnes piegādes ķēdes izsekojamību.

Lasīt vairāk

  Biežāk uzdotie jautājumi