Jaunaudžu kopšana meža vērtības celšanai

Lai jaunais mežs augtu skaists un izturīgs pret jebkuriem laikapstākļiem, par to jārūpējas jau no kociņu iestādīšanas brīža, nodrošinot kokiem pēc iespējas labvēlīgākus augšanas apstākļus. Jaunaudžu kopšanas galvenais uzdevums ir izveidot apkārtējiem apstākļiem atbilstošu mežaudzi:

ar vēlamo koku sugu sastāvu;

ar noteikto koku skaitu;

nodrošināt tiem  pietiekamu augšanas telpu.

Agrotehniskā kopšanu tiek veikta uzreiz īsi pēc stādīsanas, lai atbrīvotu jaunos stādījumus no zālaugu apēnojuma un sakņu konkurences, ļaujot kociņam augt netraucēti un saņemot pietiekami daudz saules gaismas.

Jaunaudžu kopšana - kopšanas paņēmiens mežaudzēs vai izcirtumos, kuros stādīti, sēti vai dabiski atjaunojušies koki, ar galveno mērķi nodrošināt atbilstoša sastāva kvalitatīvu, produktīvu un vitālu kokaudžu veidošanos.

Pieteikties jaunaudžu kopšanai

Ievadiet informāciju un mēs ar jums sazināsimies!

Jaunaudžu koku sugu prasības

Skuju koki

Kopšana ieteicama oktobrī, novembrī, jo šajā laikā cirstos kociņus sniegs pieplacinās zemei, veicinot to ātrāku satrūdēšanu.

Lapu koki

Darbi jāveic jūlijā, augustā, jo audze būs pasargāta no straujas atvašu sazelšanas un atstājamie koki augšanas periodā nostiprināsies un būs noturīgāki pret vēja un sniega negatīvo iedarbību rudenī un ziemā.

Bērzi

Ieteicams retināt, kad audze ir sasniegusi aptuveni divu metru augstumu. Retinot audzi, nevajag atstāt bērzus ar resniem zariem, padēlu, žākļveida zarojumu un līku stumbru.

  Biežāk uzdotie jautājumi