Meža inventarizācija - taksācija

Saskaņā ar Valsts meža dienesta noteikumiem ikvienam meža īpašniekam jāatjauno meža inventarizācija jeb taksācijas plāns ne retāk kā reizi 20 gados. Meža inventarizācija ļaus iegūt pilnīgu informāciju par mežā augošajām koku sugām, to augstumiem, diametriem, augšanas apstākļu tipiem un koksnes krāju kubikmetros.

Meža inventarizācijas dati satur informāciju par:

 meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā,

 koksnes resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī,

 vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem,

 meža infrastruktūras objektiem (dabiskām brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām u. c.)

Uzticiet meža inventarizāciju profesionālam partnerim

Bezmaksas inventarizācija

Bezmaksas inventarizācija

Veicot meža apsaimniekošanu pie mums, piedāvājam taksāciju bez maksas

Sazināsimies 24h laikā

Sazināsimies 24h laikā

Pieteikumu taksācijai izskatīsim vienas darba dienas laikā

Sertificēts taksators

Sertificēts taksators

Pakalpojumu nodrošina sertificēts meža inventarizācijas veicējs

Interesējaties par bezmaksas taksāciju?

Ievadiet informāciju un mēs ar jums sazināsimies!

  Biežāk uzdotie jautājumi